Program Guča 2017. - PROGRAM GUCA 2017


PROGRAM 57. SABORA TRUBAČA GUČA 2017.
Organizatori zadržavaju pravo promene programa do početka sabora.
09.08. - 13.08.2017

GUCA FESTIVAL PROGRAM 2017

Please note that the festival organizing committee reserves right to change the festival program!

09.08. - 13.08.2017